gestructureerd proces

We verdiepen ons in uw bedrijfscultuur en analyseren de bestaande processen en systemen. Uw doelstellingen zijn de maatstaf voor het resultaat dat wij willen behalen.

We stellen een (strategisch) plan op en bepalen met welke tools en processen uw bedrijf de vooropgestelde targets kan bereiken. Dit is de basis voor een concreet actieplan.
We helpen u bij het uitvoeren van de gedefinieerde projecten en gaan voor duidelijk, kwantificeerbaar resultaat.
Iedere organisatie en elke situatie is uniek. Dat geldt eveneens voor onze aanpak: VIA FERRATA werkt op maat van uw project.

hands-on aanpak

U bent een ambitieuze decision maker in een onderneming die zich op een sleutelmoment bevindt. U verwacht snel heldere antwoorden die uw onderneming vooruit helpen.

"Deliverables are much more important than do-ables" (Dave Ulrich).

VIA FERRATA is méér dan een consultancybureau dat een advies neerlegt en u vervolgens zelf de kolen uit het vuur laat halen. We vertalen conclusies en adviezen naar concrete processen en oplossingen, om ze vervolgens ook écht uit te voeren. We begeleiden u actief op het (veranderings)traject dat we samen met u op touw zetten.

holistische benadering

In onze aanpak zien we uw onderneming als één organisch geheel: al uw medewerkers, informatiestromen, financiële middelen, processen en afdelingen. Ze zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaars werking.

Wij kiezen voor een geïntegreerde aanpak waarin zowel HR, Finance, Information Management als Sales & Marketing vervat zijn. Vanuit dat totaalbeeld bieden we u een structurele, gefundeerde en duurzame oplossing. Uiteraard kunt u ook een beroep doen op onze expertise in één van deze domeinen.

 

Op maat van uw bedrijf

Elke onderneming heeft haar eigen 'bagage' (mensen en middelen) en de omstandigheden van elk traject zijn verschillend (markt, concurrentie, economische situatie, timing, ...).

VIA FERRATA tekent een traject op maat voor uw onderneming, rekening houdend met mensen, middelen, markt, concurrentie, economische situatie, timing, enz. We gaan daarbij moeilijkheden en obstructies niet uit de weg. De oplossing die we uitwerken voor uw bedrijf, is afgestemd op de uitdagingen waarvoor u staat.