Deze bedrijven rekenden reeds op onze diensten. En u?

Uw ambities vertalen naar een strategisch plan en inzetten op sociale innovatie om het verschil te maken?

STRATEGIE IN ZWARE TIJDEN

Ook in crisistijd wordt van u verwacht dat u richting geeft en daadkrachtige beslissingen neemt.
En dat ondanks vele onzekerheden.


Wacht niet met het maken van een strategische oefening voor 2023 en de komende jaren.  Maak voor uzelf, uw medewerkers en uw omgeving helder waarvoor u staat en waarop u gaat focussen.

Als ondernemer hoeft u er niet alleen voor te staan.  Als business partner voor ondernemers stellen wij u 2 initiatieven voor:

- Begeleidingstraject
Staat uw huidige businessmodel onder zware druk?  Heeft u een onderneming die sterker uit de crisis wil komen?  Wilt u meer weerbaarheid opbouwen?
VIA FERRATA werkte een begeleidingstraject uit om u handvaten te geven en concreet te ondersteunen.
We gaan aan de slag met uw cashplanning, de gewijzigde marktbehoeften en hoe u uw organisatie kan meenemen in die nieuwe ontwikkelingen.

- Praktische tips om te vermijden dat uw onderneming in nog zwaarder weer terechtkomt
Bent u op zoek naar inspiratie, en wil u een goede balans vinden tussen een economische en mensgerichte aanpak?
Heeft u vragen, of wil u graag sparren over hoe een traject het best aansluit op de noden in uw bedrijf? 

Neem even contact.  We helpen u graag verder en plannen een (digitaal) koffiemoment in!

 

ALGEMEEN

Een goed business plan en een duidelijke strategie vormen, samen met de missie en visie, de basis van elke succesvolle organisatie. VIA FERRATA helpt u de situatie van uw bedrijf in kaart te brengen en af te toetsen met uw ambities voor de toekomst: waar staat uw bedrijf vandaag en waar wil u morgen naartoe?

Vervolgens stippelt VIA FERRATA samen met u het traject uit dat u moet helpen om uw doelstellingen te bereiken. Dit traject is uniek en op maat van uw bedrijf. Vanaf het begin spreken we af welke aanpak we zullen hanteren, rekening houdend met uw bedrijfscultuur en met de stakeholders die erbij betrokken zijn.

Van ankerpunten komen we tot een plan, UW plan:

  • dat richting geeft aan uw management team én aan uw medewerkers;
  • dat ervoor zorgt dat de neuzen in dezelfde richting wijzen;
  • dat u moet helpen om uw ambities waar te maken en uw onderneming naar een volgende niveau te brengen.

VIA FERRATA neemt in dit traject de rol op van adviseur, coach, facilitator en challenger. Leuk om te weten is dat KMO's in Vlaanderen die een groeisprong willen realiseren door digitalisering, innovatie of internationalisatie kunnen genieten van de KMO-groeisubsidie, als zij hiervoor met een externe dienstverlener samenwerken.  In 2023 worden hiervoor 3 oproepen voorzien.

Wanneer uw strategisch plan wordt gedragen door uw organisatie, staat u voor de volgende uitdaging: de implementatie.

Gebrek aan tijd, gebrek aan nodige competenties, operationele beslommeringen, ... kunnen verhinderen dat uw strategisch plan niet vertaald raakt naar de diverse geledingen in uw bedrijf.

Ook in deze fase kan VIA FERRATA u helpen: onze professionals hebben ervaring in verschillende domeinen. Via een integrale veranderaanpak zorgen ze ervoor dat alle facetten (structuur, systemen, mensen en cultuur) op een samenhangende manier aangepakt worden.

 

SOCIALE INNOVATIE

Technologie en digitalisering hebben een enorme impact op heel wat sectoren en de meeste business modellen zijn aan herziening toe.  

Bedrijfsleiders zoeken naar succesvolle formules om medewerkers langer gezond en gemotiveerd aan het werk te houden. De roep naar werkbaar werk klinkt steeds luider.

Sociale innovatie helpt om medewerkers en de technologie op de beste wijze met elkaar te verbinden. Uit onderzoek blijkt dat "sociale innovatie" leidt tot aanzienlijke en duurzame verbeteringen in zowel organisatieprestaties als in betrokkenheid en welzijn van medewerkers.

Het gaat echter over veel meer dan alleen over het invoeren van zelfsturende teams. Het gaat over een andere bedrijfscultuur en een ander type van leiderschap. Het gaat om het bouwen van organisaties waarin medewerkers hun kennis, vaardigheden en creativiteit kunnen benutten, waarin ze zo effectief mogelijk hun directe taken kunnen uitvoeren.  

Hoe hiermee aan de slag gaan?

Zoals steeds werken we een traject op maat uit.

Gezien jobinhoud en organisatiestructuur 2 facetten zijn die zeer sterk bepalen hoe uw medewerkers zich voelen en hoe goed zij kunnen functioneren, starten we met een bevraging aan de hand van een tool, Werkmeter.  Dit is een wetenschappelijk onderbouwde tool, ontwikkeld door Workitects.  Niet alleen de mate van stress, werkrelaties en tevredenheid komen door deze bevraging aan de oppervlakte, maar ook de oorzaken ervan.

VIA FERRATA helpt u zowel met de communicatie, de analyse en met het opstellen van een actieplan dat de échte oorzaken aanpakt.  

Werkbaarheidscheques

Deze dienstverlening komt in aanmerking voor de werkbaarheidscheques van de Vlaamse overheid.


Expertise
 

Ingrid Thijs is erkend adviseur Innovatieve arbeidsorganisatie.  Zij volgde trainingen om de werkinstrumenten Werkblokken en Werkmeter in te zetten en hierrond te begeleiden, en kan de verandertrajecten begeleiden volgens de principes van het organisatiecanvas.  Topteams kunnen bergen verzetten.  Daarom zetten wij ook onze expertise in op het vlak van teamontwikkeling en gedeeld leiderschap.

Wil u graag meer lezen over sociale innovatie?