Waaraan herkent u een 'High Performing' werkplek?

Om te beoordelen of een bedrijf al dan niet een ‘performante werkplek' is, zijn er uiteraard vergelijkbare scores en resultaten nodig. Het is precies om die gegevens te kunnen genereren, dat u een performantie-managementsysteem nodig hebt.

Zo'n managementsysteem mag echter geen doel op zich worden. Het is enkel de tool die de basisinformatie levert om te kunnen plannen, doelen bepalen, meten en evalueren.

Dit geldt ook voor het ‘menselijk kapitaal' in uw bedrijf. Welke competenties hebt u nodig om uw doelstellingen te realiseren en de medewerkers klaar te maken voor de jobs van morgen? Welke competenties hebt u in huis en welke dient u aan te trekken? Worden de beschikbare competenties optimaal ingezet en wordt er geïnvesteerd in verdere ontwikkeling van talenten?

 

Bedrijven die goed scoren als ‘performante werkplek' zien people management als een prioriteit. Hoog performante organisaties zijn immers niet alleen meer winstgevend en productief, maar zij zetten een bedrijfscultuur neer waarin innovatie wordt aangemoedigd, inspirerend en zorgend leiderschap een plaats heeft, talenten worden ontwikkeld en een goede werkomgeving wordt gecreëerd.

Een bedrijf dat op deze manier inzet op talent management is beter in staat om de kwaliteit van het ‘menselijk kapitaal' in het bedrijf te optimaliseren: ‘high potentials' worden sneller gedetecteerd en medewerkers voelen zich meer betrokken bij de onderneming wanneer ze een duidelijk(er) beeld krijgen van hun carrièremogelijkheden.

Bedrijven die goed scoren als ‘performante werkplek' kenmerken zich o.a. door:

  • Het betrekken van de medewerkers in beslissingsprocessen en bij het bepalen van strategische doelstellingen
  • Het aantrekken én aan boord houden van de juiste mensen die mee de strategische doelstellingen kunnen realiseren
  • Het effectief inzetten én verder ontwikkelen van talenten en competenties van alle medewerkers
  • Het ter beschikking stellen van relevante business informatie en een open manier van communiceren met de medewerkers

Het is duidelijk dat bedrijven die vandaag bewust werken aan hun bedrijfscultuur door in te zetten op performantie en talentontwikkeling, meer dan één stap voor hebben om in de komende jaren steviger in hun schoenen te staan dan organisaties die teren op hun huidige concurrentiepositie en een ‘demand and control' cultuur in stand houden. Talent en bedrijfscultuur zijn de elementen die het DNA van uw bedrijf bepalen: uniek en niet te kopiëren.

Mis de trein niet en maak ook van uw bedrijf een performante werkplek. VIA FERRATA heeft de expertise in huis om u te begeleiden in dit traject.

Contacteer ons!