Performantie management: een stappenplan

Performantie management betekent letterlijk resultaatgericht management. Een bedrijf definieert doelstellingen en organiseert zich zodanig dat die doelstellingen efficiënt en effectief uitgevoerd kunnen worden. Het is géén momentopname, maar een continu proces van identificeren, meten, ontwikkelen en bijsturen.

Er wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen performantie management van medewerkers en van de organisatie zelf. Uiteraard zijn beiden nauw met elkaar verbonden en versterken ze elkaar: performante medewerkers zorgen voor een performante organisatie en omgekeerd.

Hoe begint u aan performantie management?

Om naar een bepaald doel toe te werken, is het nodig dat u die doelstelling eerst definieert aan de hand van de missie en de visie van uw bedrijf. Vervolgens dient u uw medewerkers en uw organisatie in de juiste richting te laten bewegen. Het vertalen van deze theoretische boodschap naar een concrete en praktische aanpak is niet altijd evident.

Dit stappenplan kan u al een aardig stuk op weg helpen.

1. Definieer missie en visie
Wat is de bestaansreden van uw bedrijf? Welke richting wilt u uit? Welke troeven gaat u inzetten? Welke zijn de kernwaarden van uw organisatie?

2. Vertaal missie en visie naar concrete doelstellingen, onderverdeeld in 4 categorieën:

a. Financiële doelstellingen
b. Doelstellingen m.b.t. de markt en de klanten
c. Interne bedrijfsprocessen
d. Ontwikkeling en groei van medewerkers

3. Bepaal individuele en meetbare doelstellingen (KPI's). Communiceer ze op een begrijpbare manier zodat alle betrokkenen precies weten wat er van hen verwacht wordt. Kader dit in het geheel van de organisatie.

4. Creëer een kader dat medewerkers de mogelijkheid biedt om hun persoonlijke doelstellingen te realiseren.

5. Zorg ervoor dat resultaten van de inspanningen gemeten kunnen worden en vergeleken met de doelstellingen.

6. Gebruik de resultaten om bij te sturen waar nodig, te verbeteren en op te volgen.

Hulp nodig bij het implementeren van performantie management in uw bedrijf? VIA FERRATA heeft de expertise in huis om u te begeleiden in uw traject. Contacteer ons!