Tijdig ingrijpen kan faillissement voorkomen

Jammer genoeg gaan bedrijven nog steeds onnodig failliet, omdat er te laat wordt ingegrepen. Het is daarbij essentieel dat de ondernemer onderkent dat de onderneming in moeilijkheden verkeert. Als vooruitziend ondernemer heeft u er baat bij om tijdig te detecteren wat verbeterbaar is.  Bij de analyse van de oorzaken van discontinuïteit van de onderneming is het een meerwaarde om een onafhankelijke externe deskundige in te schakelen.

U hoeft er niet alleen voor te staan. Wacht niet tot het te laat is.
Wilt u vernemen wat het multidisciplinaire team van VIA FERRATA met zijn geïntegreerde veranderaanpak voor u kan betekenen, contacteer ons
.

Analyse van de oorzaken

Een aantal kenmerken kunnen een indicatie zijn van de afnemende gezondheid van de onderneming: hoge financieringslasten, daling werkkapitaal, stagnerende omzet, afname van efficiency en productiviteit, personeelsverloop, verzuim, ...

Mismanagement, geen aansluiting op de markt en ongunstige marktontwikkelingen leiden in de regel tot discontinuïteit en worden algemeen ook als belangrijkste oorzaken van faillissementen beschouwd.

Mismanagement
Mismanagement kan er toe leiden dat waarschuwingssignalen (zie hierboven) soms tegen beter weten in niet of niet tijdig worden onderkend.

Mismanagement kan zich uiten in:

 • Onaangepast interne organisatie (niet voldoende wendbaar)
 • Onvoldoende administratieve organisatie
 • Te snelle groei
 • Overfinanciering
 • Onvoldoende kostenbeheersing
 • Verkeerde overname
 • Onvoldoende ondernemerschap

Geen aansluiting op de markt

 • Teveel concurrenten
 • Verouderd of niet aangepast product of dienst
 • Vraag is structureel veranderd

Ongunstige marktontwikkelingen

 • Overcapaciteit in de markt
 • Productie naar lageloonlanden

Besluit

Bij de analyse van de oorzaken van discontinuïteit is het noodzakelijk om een onafhankelijke externe deskundige in te schakelen. Anders valt de ondernemer gemakkelijk in een valkuil: de moeilijkheden zijn enkel te wijten aan oorzaken van buitenaf.  De onafhankelijke deskundige dient in deze fase dan ook de ondernemer een kritische spiegel voor te houden.  Uit onderzoek is immers gebleken dat juist interne oorzaken de belangrijkste oorzaken zijn van faillissementen.

De ondernemer dient bijgevolg in deze fase het eigen functioneren kritisch onder de loep te nemen.  Alleen dan heeft het maken van een overlevingsplan zin. Interimmanagers mét ervaring in crisismanagement kunnen bijstand verlenen aan ondernemingen in moeilijkheden.

Bron: vrij naar www.faillissement.nl