Het nieuwe werken: succes gegarandeerd?

Waarom start een bedrijf met HNW? Uiteraard met de bedoeling om de efficiëntie te verhogen, zodat iedereen (bedrijf én medewerkers) er aan het einde van de rit beter van wordt.

  • Kostenbesparingen op het vlak van faciliteiten en inrichting verhogen het bedrijfsrendement.Medewerkers die zich goed in hun vel voelen dankzij een evenwicht tussen hun job en hun privésituatie, presteren beter.
  • Er is al heel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan over deelaspecten van HNW, maar het concept is zo uitgebreid en veelomvattend dat het onmogelijk in zijn geheel onderzocht kan worden. In grote lijnen zijn er 2 grote deelaspecten: de mensen en de middelen.

Het eerste aspect (de mensen) omvat people management, het coachen van mensen om met een veranderde werkomgeving om te gaan. Het tweede aspect (de middelen) heeft betrekking op infrastructuurwijzigingen en de introductie van technologische hulpmiddelen. Het is belangrijk in een verandertraject dat beide aspecten parallel met mekaar aangepakt worden, met maximale synergie tussen beiden.

HNW: doel op zich of middel tot?

 

Bedrijven staan vandaag voor gigantische uitdagingen. Alles verandert razendsnel en enkel de organisaties die snel en wendbaar met die veranderingen kunnen omgaan, zullen levensvatbaar blijven. Het zal u dan ook niet verbazen dat de bedrijven die zich hiervan bewust zijn, de noodzaak inzien om hun structuur en hun strategie aan te passen.

  • Eén uitgangspunt is dat een organisatie, vb. om kostenbesparende redenen, ruimtelijk anders wordt ingericht, met een modern ogende, open kantoorruimte en met de mogelijkheid voor medewerkers om te telewerken. Deze 'andere' vorm van werken vraagt ook een aanpassing van de leiderschapsstijl: van hiërarchisch naar coachend, sturend op resultaat in de plaats van op aanwezigheid. Dit is een gigantische uitdaging die vaak onderschat wordt.
  • Maar HNW is veel meer dan een facilitaire ingreep. Het beoordelen van medewerkers op resultaten levert meer op dan hen te beoordelen op hun aanwezigheid op de werkvloer. Dat is echter een totaal andere mindset die vandaag nog in een minderheid van de Vlaamse bedrijven aanwezig is. Voor de bedrijven die hiervoor kiezen, is HNW geen doel op zich, maar een middel om het bedrijfsrendement te verhogen door het inzetten op Sociale Innovatie.

Valkuilen en succesfactoren

Welke de aanleiding ook is voor een bedrijf om te kiezen voor HNW, er zijn altijd een aantal valkuilen waarmee men rekening moet houden.

  • Een modern ingerichte, open kantoorruimte is aangenaam om te werken, maar kan voor sommige mensen ook net concentratieproblemen veroorzaken.
  • Medewerkers die telewerken verliezen geen tijd door te pendelen en doorgaans vinden ze ook een betere balans tussen hun werk en hun privésituatie. Anderzijds bestaat ook het risico dat ze minder voeling houden met het bedrijf en daardoor ook minder betrokken zijn.
  • Bovendien is telewerken niet mogelijk voor alle medewerkers. Hetzij omwille van hun specifieke functie die vereist dat ze in het bedrijf aanwezig zijn of gewoon omdat ze structuur nodig hebben die ze enkel in het bedrijf vinden.
  • Het is een utopie te denken dat alle medewerkers in een bedrijf de knop helemaal kunnen of willen omdraaien. Er is altijd een percentage van de mensen die afhaken, waardoor verder samenwerken zeer moeilijk wordt. Daarnaast moet de aanwerving van nieuwe medewerkers ook gebeuren vanuit een ander oogpunt: welke zijn de talenten van een kandidaat en welke meerwaarde kunnen zij betekenen voor het bedrijf? Ook die andere kijk is een hele uitdaging!

De rol van de externe 'Sociale Innovatiecoach'

Om valkuilen te vermijden is het altijd nuttig om met een 'ervaren gids' op weg te gaan. In een sociaal innovatietraject is dat niet anders. De rol van een externe Sociale Innovatie Expert kan een doorslaggevende rol spelen in het welslagen van het project. Enerzijds kan hij bijdragen tot de 'mindswitch' van het bedrijfsmanagement. Anderzijds houdt hij, als 'buitenstaander' de focus op het einddoel, namelijk de efficiëntie- en rendementsverhoging in het bedrijf.
VIA FERRATA heeft de know-how en de expertise in huis om uw bedrijf op een succesvolle manier een sociaal innovatietraject te helpen afleggen.

Contacteer ons voor een inspirerend gesprek!