Werkplaats innovatie verhoogt performantie

Efficiëntie is vandaag niet meer genoeg.  Organisaties moeten duurzame verandering creëren zodat ze de toekomst aankunnen.

Professor Peter Totterdill vindt betrokken medewerkers cruciaal.  Hij moedigt hen aan om hun kennis, kunde en creativiteit volledig in te zetten.  Maar organisaties vinden dit vaak moeilijk. Vernieuwde werkvormen bieden soelaas, aldus de professor.

Veel organisaties blijven steken in een korte termijnvisie, wat uiteraard ook nodig is.  Maar alleen met duurzame verandering zal het mogelijk zijn om een hoge performantie te combineren met een goede work-life balans en de mogelijkheid om medewerkers de gelegenheid te geven om een beroep te doen op het scala aan creativiteit waarover ze beschikken.  Wat goed is voor hun eigen gevoel van welbehagen in het werk én voor de bottom line van het bedrijf.

Hoe kan een bedrijf een begin maken van die duurzame verandering?

Het 'luisteren' naar de medewerkers speelt een cruciale factor.  Goed luisteren betekent dat zij uiteindelijk hun job beter kunnen doen en dat de verandering beter ingebed is in de organisatie.  Door op een empathische manier met die kennis om te gaan heb je als beleidsmaker heel waardevol materiaal om mee aan de slag te gaan.  Kennis grijpen die in je organisatie al aanwezig is, is ongelooflijk belangrijk.

En die kennis grijpen, kan je doen door de arbeidsorganisatie aan te passen

De arbeidsorganisatie heeft een directe impact op de algemene sociale en economische doelstellingen van het bedrijf zoals concurrentievermogen, betere jobs, tewerkstellingsgroei en sociale inclusie.
Door de talenten en creatief potentieel van medewerkers zoveel als mogelijk aan te spreken ontstaan voor de ondernemingen ongelooflijk veel ontplooiingsmogelijkheden en een verbeterde productiviteit.  De toewijding en de motivatie van de medewerkers neemt exponentieel toe: het is immers goed voor hun waardegevoel, gezondheid en werktevredenheid.  Kwaliteit van de arbeid wordt zo een competitief voordeel. 

Teamwerk is de sleutel

Teamwerk creëert verbinding tussen werkvloer en topmanagement.  Groepen of partnerschappen geven de gelegenheid aan mensen om samen te werken zonder hiërarchische belemmeringen.  Betrokkenheid van medewerkers van elk echelon is een kans voor innovatie en verbetering.

De nieuwe structuur vraagt nieuwe methoden, vaardigheden en technieken die bouwen aan de kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn bij de mensen.  Daarbij horen uiteraard nieuwe processen en systemen om efficiënt in deze nieuwe structuur te werken. 

Door een grondige cultuurverandering ontstaat vertrouwen en meer autonomie waardoor de creativiteit van de medewerkers tot ontplooiing kan komen.

Succesvol veranderen

Bedrijven en organisaties moeten in staat zijn om alsmaar vlugger te veranderen.  Om hiertoe in staat te zijn, is het belangrijk om de bestaande manier van werken voortdurende uit te dagen.
Nieuwe ideeën en initiatieven en adequate manieren om problemen aan te pakken en opportuniteiten te grijpen, liggen voor een groot stuk in de creativiteit van de werknemers.

Bron: Interview met Professor Peter Totterdill in HR Magazine van april 2011, pag 10 - 14, Titel: "Heb oor voor morgen"

Voor meer informatie over onze expertises en strategie-georiënteerde projecten ...

Contacteer ons om samen uw ambities te bespreken