Het einde van de ‘vaste’ baan?

Medewerkers met 30, 40 jaar vaste dienst bij dezelfde werkgever? Die tijd lijkt voorbij. Vaste arbeidsovereenkomsten maken plaats voor contracten van een week, een maand, voor tijdelijke opdrachten en projectwerk. Is dat een somber toekomstscenario? Neen, het is de realiteit. Dit hangt samen met de 2 vorige topics. Voor een organisatie is deze manier van werken een antwoord op de vraag om vlot te kunnen inspelen op wisselende markt- en omgevingsomstandigheden.

  • In sommige bedrijven wordt de vaste kern van medewerkers aangevuld met een flexibele schil.
  • Anderen bouwen een projectorganisatie met multidisciplinaire teams, waarin externe experten tijdelijk het projectteam verrijken en ondersteunen. Van de eigen medewerkers wordt bovendien verwacht dat ze meer projectmatig werken en het lerend vermogen ontwikkelen om flexibel op veranderingen te kunnen inspelen. Werkgevers waarderen medewerkers met een flexibele mindset.

Deze andere en meer flexibele manier van organiseren heeft uiteraard consequenties:

  • Organisaties worden vlakker van structuur (minder hiërarchisch) en meer wendbaar (kortere en snellere doorlooptijden). ‘Hokjes’ vervagen doordat medewerkers continu in verbinding staan met elkaar, over team- en afdelingsgrenzen heen. Dit komt hun persoonlijke ontwikkeling en autonomie ten goede. Jonge medewerkers in het bijzonder willen uitgedaagd worden en besteden (meer dan de generaties voor hen) aandacht aan zelfontplooiing. Projectorganisaties sluiten dan ook goed aan bij hun leefwereld en hun visie op een flexibele loopbaan.
  • Talentmanagement wordt van strategisch belang in uw onderneming. Het is een uitdaging om te bepalen welke talenten nodig zijn om de doelstellingen te realiseren, hoe men deze talenten gaat aantrekken en vervolgens behouden en ontwikkelen. Een agendapunt voor uw volgende Management Meeting?

VIA FERRATA beschikt over de expertise om van uw bedrijf een flexibele organisatie te maken.